hits

mai 2013

VRT FLAGG ER VRT FLAGG! Kdd ikke med det

Jeg blir bare oppgitt over at det Norske flagget samt ca 20 andre nasjoner blir stemt inn pga at vi har et kors i flagget vrt (samt de andre 20) Dette er krenkende mener de muslimske. Hvor skal ga...